Kwaliteit en vertrouwelijkheid

Tien kwaliteitsredenen waarom ú kiest voor Viva Traducciones

  1. Uitstekende verhouding prijs-kwaliteit
  2. Specialisatie in juridische, financiële en websitevertalingen
  3. Snelle levering (incl. spoedopdrachten)
  4. Nieuwste vertaaltechnieken
  5. Alle talencombinaties
  6. Zorgvuldige selectie van native vertalers
  7. Kwaliteitscontrole volgens norm ‘NEN EN 15038’
  8. Lid van verschillende vertaalverenigingen
  9. Persoonlijke benadering
  10. Permanente bijscholing

Conform de norm

De NEN EN 15038-norm is de Europese norm voor vertaaldiensten. Ze is het fundament van onze interne processen en zelfevaluaties. En meteen uw kwaliteitsgarantie. Want conform de norm leest een revisor elke vertaling na op terminologie, register, stijl, volledigheid, spelling, grammatica en inhoud.

Stand-by: voor, tijdens en na de vertaling

Ontvangt u uw vertaling? Dan blijven we stand-by om vragen en opmerkingen te verwerken. Zodat u helemaal tevreden bent over uw vertaling. Van a tot z. Letterlijk.

En op dat moment gaat uw vertaling ook onze archieven in. Wilt u een tekst een paar maanden later opnieuw opvragen? Gewoon doen!

Verzegelde lippen

Viva Traducciones beschouwt ál uw documenten als vertrouwelijk. Iedere vertaler is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Ontvangt u toch graag een aparte vertrouwelijkheidsverklaring? Geen probleem. Vraag het ons even.

Er zijn honderden redenen te bedenken waarom het mis kan gaan met een vertaling. Onmogelijk krappe deadlines, onduidelijkheden in de oorspronkelijke tekst en een vertaler die hierover geen vragen heeft gesteld, niet-gecontroleerde computervertalingen, geen drukproefcontrole door een moedertaalspreker, onwetendheid van een vertaler die zonder achtergrondinformatie aan het werk gaat, slechte coördinatie van grote projecten, slechte goedkope vertaling, niet-professionele dure vertaling, geen contact tussen vertaler en opdrachtgever, enzovoort, enzovoort.

Als u maar een paar van de adviezen in deze vertaalwijzer ter harte neemt, wordt het vele malen waarschijnlijker dat u een vertaling van goede kwaliteit krijgt afgeleverd!

PDF-versie van de Vertaalwijzer 

Werkwijze

Stap 1: Aanvraag

Stuur ons uw document via het aanvraagformulier. Wij analyseren de tekst (vakgebied, mate van specialisatie en moeilijkheidsgraad, gewenste talencombinaties, mogelijkheid om met vertaaltools te werken). Wij beoordelen welke levertijd kan worden aangeboden en  sturen u een passende offerte. De levertijd kan altijd worden aangepast. Zie spoedvertalingen.

Stap 2 >> Uitvoering

Akkoord? Vul dan de bestelbon in en stuur die per email naar elsmyngheer@gmail.com. De vertaalwerkzaamheden worden direct in gang gezet. Een specialist (native speaker) voert de vertaling uit en maakt een eerste revisie met brontekst.

Stap 3 Kwaliteitscontrole

Een onafhankelijke (native speaker) revisor maakt een kwaliteitscontrole van de vertaalde tekst zonder brontekst. Tijdens deze revisieronde worden stijl en formuleringen bijgeschaafd met het oog op een vlotte leesbaarheid. In dit proces hanteren wij een kwaliteitssysteem gebaseerd op de Europese norm voor vertaaldiensten EN 15038.

Stap 4 Aflevering

De vertaling wordt op de datum zoals overeengekomen (of soms zelfs eerder) afgeleverd in het door u gewenst formaat.

Stap 5 Nazorg

Ook na aflevering van de vertaling blijven wij met u in contact om uw vragen en opmerkingen snel en efficiënt af te handelen. Wij zorgen ervoor dat de opdracht geheel naar uw tevredenheid wordt afgerond.