Disclaimer

Deze website is eigendom van Viva Traducciones. Al het materiaal op deze website is ontworpen, geschreven en samengesteld door Viva Traducciones en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd voor zakelijke of persoonlijke doeleinden. Dit geldt voor zowel de teksten als voor al het beeldmateriaal dat op deze website is te zien.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseerde partijen te informeren over Viva Traducciones en haar diensten en mag door derden niet zonder toestemming van Viva Traducciones voor andere doeleinden worden aangewend.

De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. Eventuele vergissingen, onjuistheden of onvolkomenheden kunnen evenwel niet worden uitgesloten en Viva Traducciones kan daarvoor onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld.

Hoewel ook anderszins al het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om de inhoud van deze website actueel te houden, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd, nog geldig of van toepassing is op het moment waarop zij wordt gelezen.

Overeenkomstig de huidige wetgeving zijn de databestanden bij Viva Traducciones ingeschreven bij het Spaans Bureau voor Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen enkel en alleen gebruikt worden om informatie te bieden over de producten of diensten die u bij ons bedrijf aanvraagt. Uw gegevens zullen op ieder moment behandeld worden overeenkomstig de bepalingen in de wetgeving inzake Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat wij uw gegevens op vertrouwelijk  wijze behandelen dit alles overeenkomstig de bepalingen in het Spaans Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, ter goedkeuring van het Reglement van de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 15 en volgende van de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u via e-mail uw recht uitoefenen op toegang, annulering, verzet en/of rechtzetting.